ΤΙΜΕΣ

 

Χρονική Περίοδος

22/05
-
31/05

01/06
-
20/06

21/06
-
05/07

06/07
-
2
0/07

21/07
-
2
8/07

29/07
-
23/08

24/08
-
31/08

01/09
-
10/09

11/09
-
21/09

Διαμέρισμα
Ενός Δωματίου
2 κρεβάτια

32€

35€

40€

47€

53€

58€

52€

40€

33€

Διαμέρισμα
Ενός Δωματίου
3 κρεβάτια

35€

40€

47€

53€

55€

64€

59€

47€

38€

Διαμέρισμα
Δύο Δωματίων
3 κρεβάτια

44€

48€

55€

67€

73€

73€

66€

52€

43€

Διαμέρισμα
Δύο Δωματίων
4 κρεβάτια

50€

55€

63€

77€

83€

84€

74€

58€

49€

Διαμέρισμα
Τριών Δωματίων
4 κρεβάτια

55€

64€

72€

86€

92€

103€

92€

67€

60€

Διαμέρισμα
Τριών Δωματίων
5 κρεβάτια

60€

69€

78€

92€

98€

110€

98€

73€

66€

Διαμέρισμα
Τριών Δωματίων
6 κρεβάτια

65€

74€

83€

98€

104€

119€

104€

79€

72€